+421 905 898 866

Podmienky použitia stránok www.sweethomes.sk

Právne informácie
Prevádzkovateľ týchto internetových stránok je spoločnosť Home Sweet Home s.r.o.
Prístup na stránky www.sweethomes.sk a ich používanie môže byť zo strany prevádzkovateľa podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov používateľa v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií prostredníctvom stránok www.sweethomes.sk používateľ súhlasí s ich využívaním pre vnútorné potreby Prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za:
Škody spôsobené používaním stránok www.sweethomes.sk, za obsah a škody spôsobené používaním stránok patriacich tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom odkazu z týchto stránok.

Ochrana osobných údajov
Spoločnosť Home Sweet Home s.r.o. si váži Váš záujem o obsah týchto internetových stránok a rešpektuje Vaše súkromie. Uvedomujeme si dôležitosť ochrany osobných dát, ktoré osobne poskytnete. Tieto údaje, ktoré dobrovoľne poskytnú návštevníci toejto web stránky použije spoločnosť Home Sweet Home s.r.o. len pre svoje interné účely, alebo za účelom informovať náštevníkov tejto stránky o novinkách a akciách a nebudú z nášho rozhodnutia poskytnuté tretej strane.